Med plats för 2 snowboards eller 4 par skidor. Finns i svart.

HTS8003075 + HTS8003098 Skidhållare