Med plats för en cykel på upp till 18 kg. Hållarens vikt: 5,9 kg.

HTS8002104 Cykelhållare