Med plats för en båt på upp till 36 kg. Hållarens vikt: 3,5 kg.

HTS8004077 Kajakhållare