Med plats för en båt på upp till 36 kg eller två båtar på upp till 50 kg. Hållarens vikt: 3,5 kg.

HTS8004076 Kayak carrier