Förvara typ 2-laddningskabeln säkert när den inte används.

A712268 Dockningsenhet till laddkabel