Med plats för en cykel på upptill 18 kg. Hållarens vikt: 3,5 kg.

THULE532002 Cykelhållare