GARANTI

Alla KGM bilar kommer med en nybilsgaranti för du skall känna dig trygg.

FABRIKSGARANTI

Fabriksgarantin gäller i fem till sju år (beroende på modell) efter bilens första leveransdatum eller maximalt körts 100 000–150 000 km (beroende på modell). Garantin följer med även om bilen byter ägare. För att garantin ska gälla behöver bilen servas enligt KGM serviceschema och med KGM originaldelar, eller delar som uppfyller KGM specifikationer.

PERSONVAGNSGARANTI

Om din personbil blir skadad genom en yttre olyckshändelse, trafikolycka eller skadegörelse av tredje part inom tre år (från första registreringsdagen) tar personvagnsgarantin hand om reparationskostnaderna med avdrag för självrisk (gäller personbilar sålda och registrerade i Sverige).

LACKGARANTI

Garantin omfattar delar av kaross och bärande chassikomponenter som utsatts för genomrostning. Garantins giltighet finner du i bilens dokumentation alternativt kontakta din KGM återförsäljare för mer information.

ROSTSKYDDSGARANTI

Garantin omfattar delar av kaross och bärande chassikomponenter som utsatts för genomrostning. Garantins giltighet finner du i bilens dokumentation alternativt kontakta din KGM återförsäljare för mer information.

GARANTI PÅ HÖGSPÄNNINGSBATTERIET

På Torres EVX Gäller garantin i tio år och maximalt 1 000 000km (en miljon km) och med garanterar hälsotillstånd (SOH) på 70%.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vilken modell?

Välj en modell

Välj din återförsäljare

Välj en återförsäljare

Välj din återförsäljare

Välj en återförsäljare

Jag vill ha kontakt

Välj varför du vill ha kontakt

Din förfrågan

Din kontaktinformation

Vi delar inte din e-post med andra och du får bara information om KGM från våra återförsäljare. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här.